Hakkımızda

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu, Genel Kurulda yapılan seçimle 1-2 yıl süre için seçilebilmektedir. Seçilen Yönetim Kurulu kendi dönemlerine ait harcama kalemleri için bir bütçe hazırlayarak aidatları belirlemekte ve Genel Kurulda onaylandıktan sonra kat maliklerine bildirilmektedir.

Yönetim Kurulu sitede çalışan kapıcıların işe alınması, işten çıkarılması, yeşil alanların düzenlenmesi, korunması, bloklarda ki asansörlerin bakım-onarımı, sitede ya da bloklarda yapılacak tadilat, tamirat, boya işleri, site içindeki ortak mahallerin bakımı, korunması ve bunlarla ilgili sözleşmelerin yapılması, aidatlarını ödemeyen kat maliklerinin icra takibinin başlatılması için avukatla sözleşme imzalanması vb. işleri yürütür.

Yönetim Kurulunun yapmış olduğu harcamalar yine seçimle oluşan Denetim Kurulu tarafından denetlenir.
 

MUHASEBE ve AİDAT TAKİP HİZMETLERİ

 1. Sitenin muhasebe kayıtlarını tutmak, beyannamelerini düzenlemek, rapor veya hesap durumlarını çıkarmak,
 2. Sitede çalışan personelin SGK, Çalışma Bakanlığı ve Resmi kurumlarda ki işlemlerini yapmak, bildirge vs, evraklarını düzenlemek, vergi daireleri SGK ve Resmi Daireler ve Kurumlarla muhatap olmak,
 3. Muhasebe ile ilgili konularda tahsil edilen aidatları günlük olarak muhasebeleştirmek,
 4. Site hesaplarını her ay muntazam tutarak aylık gelir-giderlerini çıkarmak,
 5. Yatırılacak her türlü vergi, resmi harç vs. gibi giderleri takip etmek,
 6. Denetim için gerekli denetim evraklarını hazırlamak,
 7. Personele ve ödenecek ücretlere ilişkin ücret bordroları hazırlamak,
 8. Dairelerin aidat tutarlarının bilgisayar kayıtlarına girilerek tahakkukunun yapılması,
 9. Yönetim Kurulunun hazırlamış olduğu bütçe tebligatları için gerekli dökümleri hazırlamak,
 10. Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yönetim Planında belirtilen maddelere göre aidat ödemelerini iki ay ve üstü geciktiren kat malikleri hakkında Yönetim Kurulunun sözleşme imzaladığı avukata bildirerek icra işlemlerinin başlatılmasını sağlamak,
 11. Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yönetim Planına göre her yıl belirlenen ayda başlayan seçimlerle ilgili döküm ve tutanakları hazırlamak,
   

TEKNİK HİZMETLER

a) Elektrik Hizmetleri:

 1. Saha aydınlatmalarında oluşabilecek problemlere müdahale etmek,
 2. Ana dağıtımdan daire şalterine kadar olabilecek arızalara müdahale etmek,
 3. Kazan dairesinde bulunan, brülör ve hidrofor kumanda tablosunda oluşan arızalar ile besleme ve dağıtım hattındaki problemlere müdahale etmek,
 4. Bloklarda bulunan telefon ankastra, diafon, kapı otomatiği ve merdiven aydınlatmalarının sağlıklı olarak çalışmalarını sağlamak ve çıkacak arızalara müdahale etmek,
 5. Merkezi televizyon antenlerinde çıkabilecek arızaları gidermek,
 6. Ortak alanlarda bakım onarım ve koruma işlerini yapmak.


b) Tesisat Hizmetleri:

 1. Ana dağıtım kolonlarında pis su, temiz su ayarlarına müdahale etmek,
 2. Sahadaki çevre sulamayla ilgili arızalara müdahale etmek,
 3. Temiz su dan su sayacına kadar, pis su dan ise ilk rögara kadar müdahale etmek,
 4. Onarım işlerinde gerekli tüm malzemeler Site Yönetimi tarafından karşılamak,
 5. Site Yönetiminin yenileştirme ile ilgili işleri, ortak mahallerdeki her türlü arızaları, pimaşlarda dairenin klozet çıkışından itibaren, her türlü yenileştirme ve ilave tamir ve onarımı yapmak.